Klachtenregeling cliënten

Educatieve zorgboerderij Beverdijcken streeft naar kwalitatief goede zorg en begeleiding. We hebben goed opgeleide medewerkers in dienst met de nodige ervaring. Toch kan het voorkomen dat jij als cliënt niet tevreden bent. Dit vernemen we graag, omdat we deze melding zien als een kans om onze zorg te verbeteren. Het is onze intentie de klacht integer en zorgvuldig te behandelen.

 

Hoe te handelen bij klachten?

Wij willen je vragen om een klacht in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak mooie oplossingen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kun je contact opnemen met Anke Aarden, te bereiken op nummer 06-52675151 of via anke@beverdijcken.nl, zij is onze klachtenfunctionaris.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht door Anke, dan kunt u uw vraag of klacht ook voorleggen aan Klachtenportaal Zorg, waarbij wij zijn aangesloten. Zij zijn te bereiken op mailadres info@klachtenportaal.nl.

Logo klachtenportaal Zorg